Ruszamy z projektem! Zapraszamy na konferencję!

Ruszamy z projektem Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

W piątek 29 marca będziemy gościć przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, z którą współpracujemy w związku z realizacją projektu. .

O godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu. Zapraszamy!!!

Dzięki projektowi, Żuromin będzie miał możliwość wprowadzić innowacyjne i prototypowe rozwiązania związane z uciążliwościami zapachowymi i segregacją oraz utylizacją śmieci.

Wniosek o dotację Gmina i Miasto Żuromin złożyła dwa lata temu. Najpierw przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców, której celem było poznanie ich opinii na temat uciążliwości zapachowych związanych z produkcja trzody chlewnej oraz problemu sortowania śmieci.

Dzięki temu projekt mógł zostać „uszyty na miarę” potrzeb naszych mieszkańców.

Istotą projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców a jego misją rozwój społeczności lokalnej przez kształtowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego. W ramach „Human Smart Cities” zostanie zbudowany prototypowy system monitoringu powietrza oraz inteligentnych śmietników. Powietrze będzie monitorowane za pomocą sensorów zapachowych umieszczonych w różnych miejscach na terenie gminy. Przed Urzędem Miasta stanie kiosk informacyjny, który będzie pokazywał poziom zanieczyszczenia zapachem różnych obszarów miasta. Będzie on również wykorzystywany do komunikacji władz miasta z jego mieszkańcami.  Powstanie geoportal miejski i system informacji przestrzennej umożliwiający ocenę oddziaływania na środowisko.

Efektem podejmowanych działań będzie opracowanie i udostępnienie zestawu „dobrych praktyk”. Nasze „dobre praktyki” będziemy upowszechniać na konferencjach, warsztatach i szkoleniach przeznaczonych dla mieszkańców miasta, innych samorządów, partnerów oraz jednostek naukowych i organizacji społecznych. Rekomendacje i wykazy „dobrych praktyk” zostaną bezpłatnie udostępnione innym miastom.

To tylko część działań, które zostaną podjęte w ramach projektu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Jest ich dużo więcej i wszystkie maja służyć mieszkańcom.

Wartość projektu to 736 800. Dotacja z Ministerstwa wynosi 589 440 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2021 roku.