Zmiana zasad rekrutacji do samorządowych przedszkoli

Zmieniły się zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Została zwiększona liczba punktów za to, że rodzice pracują zawodowo. Do tej pory dzieci zamieszkałe na terenie gminy lub miasta Żuromin, których rodzice pracowali zawodowo (dotyczy to również osób samotnie wychowujących dzieci) otrzymywali 3 punkty. Nowe zasady za to kryterium przewidują 10 punktów. Rodzice będą musieli przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające ich zatrudnienie. Pojawiło się też zupełnie nowe kryterium. 2 punkty otrzyma dziecko, które aktualnie uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Żuromina zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe kryteria zostały takie jak do tej pory:

– dzieci zamieszkałe w obszarze lub poza obszarem Gminy i Miasta Żuromin, dla których przedszkole jest miejscem realizacji obowiązku przedszkolnego przez starsze rodzeństwo – 3 punkty

 – dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy i Miasta Żuromin, których rodzice pracują w gminie i mieście – 2 punkty

– dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy i miasta, dla których przedszkole ma dogodne położenie względem zamieszkania kandydata