Spotkania Seniorów

Wzorem poprzedniego roku, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin objęła patronatem realizowany przez Żuromińskie Centrum Kultury cykl integracyjnych spotkań Seniorów, które odbędą się w sierpniu.

seniorzy