Turniej na żuromińskim Orliku

Na żuromińskim kompleksie Boisk Sportowych Orlik 2012, 17 kwietnia odbył się turniej piłki nożnej 2×2. W turnieju wzięło udział 7 dwuosobowych zespołów. Uczestnicy nie mogli mieć więcej niż 16 lat. Jak to w turniejach bywa, zostali wyłonieni zwycięzcy.

I miejsce Oliwier Grajko, Filip Jabłoński

II miejsce Karol Brydziński, Adrian Sokołowski

III miejsce Maciej Oszmański, Kamil Maruszewski

Najlepsi gracze otrzymali nagrody, które ufundował Urząd Gminy i Miasta Żuromin w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.