Najładniejszy ogródek przydomowy. Zapraszamy do konkursu!

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie i mieście Żuromin”. W konkursie mogą brać  udział wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Żuromin, którzy posiadają ogródek przydomowy. Uczestnikami nie mogą być zwycięscy poprzednich edycji naszego konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin (pokój nr 17)  lub przesłać na adres urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs na najpiękniejszy Ogródek Przydomowy na terenie Gminy i Miasta  Żuromin 2019”.

Na zgłoszenia czekamy do 28 czerwca.

Przy wyborze tego najładniejszego ogródka, komisja będzie brała pod uwagę m.in.: dobór roślin, kwietniki, skalniaki, pergole, trawniki i ich utrzymanie, estetykę i stan techniczny 6 ogrodzenia, urządzenie części wypoczynkowej, pomysłowość aranżacji przestrzeni, ukwiecenie, kolorystyka.

Mamy też nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca 300 złotych, za drugie miejsce 250 złotych a za trzecie 200 złotych.