Ruszyła sortownia odpadów komunalnych

W hali na dawnym składowisku odpadów w Brudnicach ruszyła sortownia. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat przekazała Żuromińskim Zakładom Komunalnym w formie umowy najmu budynek hali wraz z taśmą technologiczną.

We wrześniu Spółka Gminna ruszyła z pilotażowym “podczyszczaniem” segregowanych odpadów komunalnych, w ramach którego utworzono 4 nowe miejsca pracy. Do procesu recyklingu ŻZK wykorzystują odebrane od mieszkańców odpady komunalne z selektywnej zbiórki. Segregacji poddawana jest makulatura i odpady plastikowe typu PET (politereftalan etylu).

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin dotycząca segregowania odpadów komunalnych.

 

20161024_141721  20161024_141708