Bezpłatny internet dla każdej szkoły

Gmina Żuromin przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.W programie wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Dzięki temu placówki będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu. Program zapewnia również usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W części szkół internet już działa, w pozostałych jego montaż jest na ukończeniu.