ZŁOTE GODY

W dniu 23 listopada 2016 roku zostały wręczone medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
W Żurominie medale wręczyła, w imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pani Aneta Goliat