Jasełka 2016

W dniu 19.12.2016 r. o godz. 17.00 w Żuromińskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie wigilijne dzieci uczęszczających na  pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze “Słoneczko”. Podczas spotkania dzieci recytowały wiersze o tematyce świątecznej oraz śpiewały kolędy. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Na zakończenie Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Michał Bodenszac wręczył dzieciom świąteczne prezenty.