Czek dla “dwójki” za zaangażowanie

W ubiegły piątek tj. 04 października 2019 r. w oddziale Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie Eko Szkoła. Do konkursu w naszej gminie przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 2 w Żurominie.  Uczniowie klasy 1b i 2a pod kierunkiem pań Katarzyny Kruszyńskiej oraz Olgi Kocieli przedstawiły w formie plastycznej, z wykorzystaniem surowców wtórnych, swoją wizję ekologicznej szkoły. Nagrodą był czek o wartości 5000 zł. Uczeń klasy 2a Jakub Dobies zajął III miejsce.  Regulamin konkursu zakładał, że nagrodę otrzymują te szkoły, których uczniowie zajęli I miejsca. Żuromińska “dwójka” specjalną nagrodę otrzymała za to, że nadesłała największą ilość prac spośród uczestników konkursu. Dyrektor Piotr Babiuch wyraża wdzięczność dzieciom, za tak gremialne zaangażowanie się w konkurs jak i paniom  nauczycielkom za zmotywowanie swoich wychowanków. Słowa podziękowania pan Piotr Babiuch kieruję również do rodziców Kuby, za zaangażowanie i obecność na gali wręczenia nagrody. Nadmienić należy, że organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie