Stypendia dla najlepszych

Prymusi z gminy i Żuromina zostali nagrodzeni. W tym roku stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin otrzymało 37 uczniów szkół podstawowych i 6 uczniów z oddziałów gimnazjalnych. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym mieli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia pozaszkolne.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin 25 października. W obecności rodziców i dyrektorów szkół, uczniowie otrzymali gratulacje i nagrody z rąk Burmistrz Anety Goliat, członków Komisji Stypendialnej, kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Bożeny Fijałkowskiej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Jarzynki.