Zmiany w m-KDR (Elektroniczna Karta Dużej Rodziny)

Elektroniczna forma  Karty Dużej Rodziny  jest odpowiednikiem Karty tradycyjnej (plastikowej) i dedykowana jest dla urządzeń mobilnych.
Posiadając jedną z wybranych możliwości funkcjonowania Karty, można ubiegać się o przyznanie dodatkowej jej formy.

Jeżeli ubiegasz się o przyznanie Karty w formie tradycyjnej i elektronicznej jednocześnie są one wydawane bezpłatnie. W przypadku zaś, gdy. wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożony został po 01.01.2018r. tylko na jedną z możliwych form
a następnie o przyznanie dodatkowej formy karty (elektronicznej lub plastikowej) ponoszona jest odpłatność za wydanie dodatkowej Karty w kwocie 9,21zł.

Jeżeli posiadasz już plastikowa wersję Karty a wniosek o jej przyznanie złożony został do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty (9,21zł) w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie Karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.

Od dnia 01.01.2020 r. wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny ubiegający się
o przyznanie dodatkowej formy Karty, bez względu na to w jakim terminie złożyli pierwszy wniosek o przyznanie  Karty Dużej Rodziny zobligowani będą do poniesienia opłaty za wydanie dodatkowej wersji Karty.