Przygody Pana Kosza w Żurominie

Do dzieci w żuromińskim Żłobku, przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy I – V) trafią edukacyjne książki o przygodach Pana Kosza. Dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy kolorowankę Pan Kosz w Żurominie, która poprzez proste rysunki i zagadki pomoże właściwie segregować śmieci a dla uczniów książkę o Przygodach Pana Kosza w Żurominie.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, ponieważ to właśnie wtedy jesteśmy najbardziej wrażliwi na wszystko, co nas otacza. Najskuteczniejszym czynnikiem aktywizującym dzieci są książki. To właśnie książki stawiają pytania pobudzające do dalszych przemyśleń, rozbudzają wyobraźnię, poszerzają wiedzę i dają ogrom satysfakcji. Dlatego edukacja ekologiczna u najmłodszych dzieci powinna rozpocząć się od rzeczy najprostszych jak wspólne czytanie z rodzicami, nauczycielami. Drugą z rzeczy która w sposób pozytywny wpływa na dzieci są kolorowanki, które pomagają dzieciom lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i w sposób prawidłowy kształtować drogę, którą podążą w przyszłości. W związku z powyższym chcielibyśmy w kolorowankach przedstawić rysunki obrazujące codzienne otoczenie powiązane z  prostymi zadaniami związanymi z segregacją odpadów. Taka forma przedstawienia problemu segregacji odpadów pozwoli dotrzeć do różnej grupy wiekowej.

Nasze publikacje mają kształtować u dzieci postawy takie jak: poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, poprzez kolorowe ilustracje przemawiać do dziecięcej wyobraźni, rozbudzać sumienie ekologiczne i uwrażliwiać na piękno i bogactwo natury, a także rozbudzać chęci działania na rzecz środowiska. Chcemy aby książeczki edukacyjne
i kolorowanki dla dzieci pokazały dzieciom że najważniejszym problemem współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska a tym samym segregacja odpadów komunalnych.

Po dostarczeniu publikacji pracownicy Urzędu Gminy dostarczą je do żłobka przedszkoli i szkół podstawowych (klas I-V) z terenu naszej gminy. Dla najmłodszych dzieci zostanie zorganizowany dzień w którym nauczyciele, pracownicy samorządowi będą opowiadać o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Na tych spotkaniach zostanie także przeczytana edukacyjna książeczka, którą każdy dostanie w prezencie.

Książki i kolorowanki powstały w ramach realizacji zadania „Promowanie czystości niech w gminie Żuromin zagości”, na które Gmina Żuromin Otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w wysokości 8302 zł. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 9 tys. zł.