Samorząd wnioskuje o pieniądze dla kolejnych sołectw

Gmina i Miasto Żuromin złożyła kolejnych 5 wniosków o  pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

W ramach programu 5 sołectw: Franciszkowo, Będzymin, Nadratowo, Dąbrowice i Rzężawy może otrzymać po 10 tys. zł. Na realizację następujących zadań:

– Zagospodarowanie terenu w miejscowości Franciszkowo

– Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Nadratowie oraz zakup wyposażenia

– Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach

– Dobudowa garażu i pomieszczenia gospodarczego do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Będzyminie

– Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzężawach.

Pozostała kwota potrzebna do realizacji wyżej wymienionych inwestycji zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy i Miasta Żuromin w ramach Funduszu Sołeckiego

W poprzedniej edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” dofinansowanie otrzymało również 5 sołectw w naszej gminie. Zaplanowane tam inwestycje zostały już zrealizowane. Zgodnie z zasadami sołectwa te nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ramach wspomnianego programu.