Rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące Rejestru BDO znajdują się na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Kontakt w zakresie spraw związanych z obsługą wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
telefon: 22 597-91-00

 

Logowanie do Systemu BDO