Nowa pracownia informatyczna w Poniatowie

W dzisiejszych czasach znajomość obsługi komputera jest jedną z podstawowych dziedzin przygotowujących człowieka do życia w społeczeństwie. Szczególnie ważną rolę do spełnienia ma wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Chcąc wyrównywać szansę na dostęp do innowacyjnych zajęć dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie realizowaliśmy projekt pn. „Remont pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie”.

Celem naszych działań było wsparcie dzieci, młodzieży w uczeniu się, rozwoju oraz dostępie do informacji. Dzięki realizacji projektu zwiększymy grupę świadomych i kompetentnych użytkowników internetu zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, administracyjne i społeczne. Wsparcie dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie przeciwdziałać będzie poczuciu marginalizacji wynikającemu z braku kwalifikacji czy kompetencji. Zmodernizowana pracownia informatyczna umożliwi zdobywanie wiedzy w sposób łatwiej przyswajalny i twórczy, dodatkowo zwiększy efektywność uczenia się, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne oraz poprzez odpowiednie użytkowanie będzie służyła kolejnym pokoleniom.

W wyniku realizacji zadania pn. Remont pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie zostały  wykonane prace remontowe -wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz szpachlowanie, gipsowanie, malowanie. Dodatkowo zakupiono następujący sprzęt komputerowy:

1)  Zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym,

2) Oprogramowanie,

3) Urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy pracowni (switch, UPS, gniazdo natykowe),

4) Tablica interaktywna z wyposażeniem,

5) Drukarka,

7) Rzutnik wraz z ekranem,

8) Tablet z projektorem,

9) Komputery przenośne,

Dodatkowo zakupiono krzesła szkolne i rolety.

Zadanie otrzymało dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 48 500,00 zł

Środki własne Gminy i Miasta Żuromin: 51 098,00 zł

Całkowita wartość zadania:  99 598,00 zł