“Przygody Pana Kosza” trafiły do przedszkolaków

Burmistrz Aneta Goliat odwiedziła przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 1 i Samorządowego Przedszkola nr 2 w Żurominie oraz dzieci w Żłobku. Celem wizyty było podarowanie wszystkim dzieciom książeczek edukacyjnych, które powstały dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Zadaniem naszych książeczek jest pokazanie dzieciom na czym polega segregacja śmieci i jak to należy robić. Nasze publikacje mają kształtować u dzieci postawy takie jak: poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozbudzać sumienie ekologiczne i uwrażliwiać na piękno i bogactwo natury, a także rozbudzać chęci działania na rzecz środowiska. Chcemy aby książeczki edukacyjne
i kolorowanki dla dzieci pokazały dzieciom że najważniejszym problemem współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska a tym samym segregacja odpadów komunalnych.

Wkrótce książki otrzymają uczniowie klas I – V z wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie.

 

Książki i kolorowanki powstały w ramach realizacji zadania „Promowanie czystości niech w gminie Żuromin zagości”, na które Gmina Żuromin Otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w wysokości 8302 zł. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 9 tys. zł.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content