Konferencja “Gospodarka odpadami komunalnymi”

24 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin odbędzie się konferencja “Gospodarka odpadami komunalnymi”, organizatorem której jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Tematy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przestawią przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Żuromińskich Zakładów Komunalnych, Koalicji 5 frakcji, Politechniki Warszawskiej oraz Związku Miast Polskich. Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy.

Program Konferencji “Gospodarka odpadami komunalnymi”

  1. Otwarcie konferencji i przywitanie gości (Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin)
  2. Gospodarka odpadami w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych)
  3. Kontrola Gmin w zakresie wypełniania obowiązków z zakresu gospodarki odpadami (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie)
  4. Problem rosnących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.)
  5. Razem możemy więcej (Koalicja 5 frakcji)
  6. Obraz rynku przetwarzania odpadów i recyklingu oraz jego perspektywy w perspektywie firmy branżowej (Koalicja 5 frakcji)
  7. Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej (Politechnika Warszawska)
  8. Gospodarka odpadami komunalnymi (Związek Miast Polskich)
Uzyskaj wsparcie do 55%