Wizyta w Nakle nad Notecią

Przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, w ramach wizyty studyjnej,odwiedzili miasto Nakło nad Notecią. Wizyta w tym mieście była podyktowana zastosowaniem oryginalnego rozwiązania segregacji odpadów. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Nakle segregują śmieci do dwóch worków: worek czysty – śmieci segregowane, worek brudny – śmieci niesegregowane. Śmieci z worka czystego trafiają do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. minipszoków, które funkcjonują na ternie gminy. Przyniesione przez mieszkańców śmieci do minipszoków są ważone a ich waga zapisywana jest na koncie danego mieszkańca. Tam też, z pomocą pracownika, śmieci zostają posegregowane na odpowiednie frakcje. Dwa razy dziennie śmieci z minipszoków są wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Tam są prasowane i trafiają do RIPOK-ów. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej określić kto nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wiadomo także ile śmieci segregowanych zostało dostarczonych z budynków wielorodzinnych. Zaletą takiego systemu jest także to, że śmieci są przechowywane w uporządkowanych pojemnikach a śmieci niesegregowane z zabudowy wielorodzinnej wyrzucane są do altany znajdującej się w centrum osiedli. Delegacji z Żuromina pokazano minipszok i jak on funkcjonuje, jak odbywa się oddawanie tam śmieci. Odbyła się również wizyta na składowisku odpadów komunalnych.

Wizyta studyjna w Nakle nad Notecią była związana z realizacją projektu pn. “Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej” realizowanego w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.