Kontrole podatkowe w Gminie

W związku z planowaną w 2020 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości  (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części( budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, zostanie naliczona nowa kwota podatku od nieruchomości.

Druki w sprawie podatku od nieruchomości dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content