Uwagi tylko do piątku

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin przypomina, że w dniu 7 lutego 2020r. upływa termin składania uwag do wyłożonego w dniach od 12 grudnia 2019r. do dnia 19 stycznia 2020 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content