“Oddycham czystym powietrzem” – zapraszamy do konkursu

Zapraszamy uczniów szkól podstawowych z terenu gminy i Żuromina do udziału w konkursie plastycznym pn. “Oddycham czystym powietrzem”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką o formacie A3, nawiązującą do nazwy konkursu. Prace należy dostarczyć  do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie do 6 marca. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych.