TELEOPIEKA -NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, iż w związku z przystąpieniem do Programu osłonowego  „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020 -2021” ogłasza nabór uzupełniający na 6 wolnych miejsc dla osób chcących skorzystać z tej formy pomocy.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać do dnia 19 lutego 2020r, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na podstawie stosownego upoważnienia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30  lub pocztą tradycyjną na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 9-300 Żuromin albo poprzez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 6572-239 lub 23 6574 – 651