Licznik odpadów komunalnych

Na podstawie miesięcznych informacji przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin, przygotowany został licznik odpadów komunalnych.

Wizualizacja miesięcznych danych dotyczących poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, a także danych w formie narastającej zawarta została na podstronie Licznik odpadów komunalnych.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin przypomina, iż od stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Szczegółowe informacje dotyczące segregacji na podstronie: http://segreguje.zuromin.info/