Odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z pandemią koronawirusa, 25.03.2020r. odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu pod przewodnictwem Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Anety Goliat wzięli udział kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Na spotkanie w trybie audio zaproszeni zostali także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Agnieszka Cyran, Komendant Powiatowy Policji w Żurominie Witold Lemański, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie Andrzej Wiśniewski oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Zbigniew Białczak.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazała informację, iż na dzień wczorajszy w powiecie żuromińskim objętych kwarantanną było 50 osób. Zdała także relację z obecnej sytuacji, oraz przedstawiła plany w zakresie kwarantanny na ewentualność rozszerzania się wirusa COVID-19, między innymi w Gminie i Mieście Żuromin. Po rozmowie z przedstawicielem SANEPID, podjęta została decyzja o dodatkowym poinformowaniu sprzedających na Zielonym Rynku w Żurominie o wymogach sanitarnych, jakie powinny być spełnione w miejscach prowadzenia działalności handlowej.
Z informacji przekazanych przez Komendanta Policji, w Gminie i Mieście Żuromin objętych kwarantanną domową jest 28 osób. Bezpośredni dozór nad tymi osobami sprawuje Policja. Wzmożone zostały także partole policyjne miejsc publicznych, których celem jest informowanie o pozostawaniu w domach. Partole obiektów gminnych prowadzone są także przez Straż Miejską.
Pomoc osobom objętych kwarantanną świadczy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie. W ciągu tygodnia Ośrodek pełni dyżur w godzinach od 7.30 do 19.00. Jak poinformował Kierownik Ośrodka, uruchomiony został także specjalny nr telefonu – 574 821 075 przeznaczony do kontaktu dla osób objętych kwarantanną.
Dyrektor żuromińskiego szpitala szczegółowo przedstawił, w jaki sposób zorganizowana została praca Szpitala tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jednym z podstawowych problemów jest brak na rynku środków ochrony indywidualnej dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Kłopotliwe jest także między innymi przeprowadzanie dezynfekcji karetek pogotowia. Dyrektor widzi też pilną konieczność zakupienia sprzętu medycznego. W związku z potrzebami Szpitala, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin rozważa pilne uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej na jego wsparcie.