Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

W ramach Tarczy Antykryzysowej istnieje możliwość otrzymania przez mikroprzedsiębiorcę pożyczki do kwoty 5 tysięcy zł. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, a rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wnioski należy składać w powiatowym urzędzie pracy (PUP) – właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Składanie wniosku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegóły dotyczące pożyczek realizowanych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie