Przygotowania do dużej inwestycji OZE

Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. (zależna od Polenergia SA) przygotowuje do realizacji Projekt – Farma wiatrowa Dębsk. Farma ma być zlokalizowana na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada i składać się będzie maksymalnie z 55 turbin o łącznej planowanej mocy 121 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 366 GWh.

Dokumentacja dotycząca projektu została wyłożona na okres 60 dni, w których opinia publiczna może zgłaszać uwagi w punkcie kontaktowym (Społeczność), wysyłając e-maile lub dzwoniąc do wskazanych osób kontaktowych po stronie Spółki (okres udostępnienia informacji to 11 marca 2020 r. – 12 maja 2020 r.).

Link do dokumentacji

Za informacje i wszelkie pytania odpowiada kierownik projektu i dyrektor ds. Ochrony Środowiska:
Marta Porzuczek, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
Polenergia SA
Ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 522 38 42
Tłum .: + 48 609 909 702
e-mail: Marta.Porzuczek@polenergia.pl

lub

Marcin Krupiński, kierownik projektu
Numer telefonu: +48 522 38 00
Mob. +48 601 912 499
e-mail: Marcin.Krupiński@polenergia.pl

Informacje na temat Projektu, miejsc udostępnienia dokumentacji, czasu i możliwości otrzymania informacji na jego temat.