Licznik odpadów komunalnych – marzec

Na podstawie informacji przekazanej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne, zaktualizowane zostały dane dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin.  Po trzech miesiącach roku 2020 widać pozytywny trend w poziomie segregacji – spada ilość odpadów zmieszanych.

Licznik odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin w 2020 roku