W Żuromińskim Centrum Kultury może powstać platforma telewizyjna

W związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Centrum Kultury na zakup wyposażenia pozwalającego Żuromińskiemu Centrum Kultury na realizację programów TV z zajęciami do domowego korzystania. Został złożony kolejny wniosek na kwotę uzupełniającą złożony został dziś do Fundacji PZU. W efekcie od maja może powstać platforma telewizyjna z zajęciami oraz programami Żuromińskiego Centrum Kultury. Co istotne może zostać wykorzystana również jako lokalne studio telewizyjne w przypadku przyznania grantu.