Konsultacje z mieszkańcami Chamska

W zawiązku z planami powstania biogazowni rolniczej w Chamsku, burmistrz Aneta Goliat podjęła decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Celem konsultacji jest zebranie opinii dotyczących możliwości lokalizacji tej inwestycji. Burmistrz chce wiedzieć czy mieszkańcy akceptują tego typu przedsięwzięcie.

Konsultacje rozpoczną się 13 maja i będą trwać do 22 maja i będą miały formę anonimowej ankiety.

Ankieta będzie dostępna w Urzędzie a w dniu 20 maja w godz. 8:00 – 12:00 także w Szkole Podstawowej w Chamsku.