Komputery dla uczniów i nauczycieli

Gmina i Miasto Żuromin zakupiła sprzęt komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Łącznie Gmina i Miasto Żuromin zakupiła 20 laptopów wraz ze słuchawkami z mikrofonem, myszkami. Sprzęt za pośrednictwem dyrektorów szkół trafi do dzieci oraz nauczycieli na czas zdalnej nauki. Po powrocie dzieci do szkół, sprzęt wróci do szkoły i będzie wykorzystany podczas lekcji.