Nowe zasady w Programie Czyste Powietrze

Trwa nabór na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze.

Najważniejsze zmiany to m.in.: uproszczenie zasad przyjmowania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, uproszczenie wniosku o dotację. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://wfosigw.pl