Pieniądze dla sołectw

W grudniu Gmina i Miasto Żuromin złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji w pięciu sołectwach w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. Wczoraj okazało się, że wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Dzięki temu po 10 tys. złotych trafi do sołectwa Nadratowo, Będzymin, Dąbrowice, Rzężawy i Franciszkowo.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

– Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Nadratowie oraz zakup wyposażenia (koszt inwestycji to 21 993,51 zł)

– Dobudowę garażu i pomieszczenia gospodarczego do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Będzyminie (koszt inwestycji to 50 tys. zł)

– Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach (koszt inwestycji to 20 tys. zł)

– Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzężawach (koszt inwestycji to 22 tys. zł)

– Zagospodarowanie terenu w miejscowości Franciszkowo (koszt inwestycji to 20,5 tys. zł)

Na realizację wymienionych inwestycji zostaną przeznaczone również środki z funduszu sołeckiego, a w przypadku Będzymina również środki z budżetu Gminy.