Debata nad raportem

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 29 czerwca odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Żuromin za 2019 rok.

Mieszkańcy gminy i Żuromina mają możliwość udziału w debacie nad raportem. Wystarczy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Żurominie pisemne zgłoszenie, co najmniej 20 osób.

“Raport o stanie Gminy za 2019 rok” to  dokument w którym znajdują się informacje m.in. na temat realizacji polityk, programów i strategii, realizacji uchwał Rady Miejskiej w Żurominie, finansów Gminy, pozyskanych środków, zamówień publicznych, funduszu sołeckiego, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, Budżetu Obywatelskiego, Spółdzielni Socjalnej “Szansa”, edukacji, instytucji kultury, promocji Gminy, ochrony środowiska i planowania przestrzennego.