Zagospodarowanie przestrzeni w Brudnicach

W ubiegłym tygodniu burmistrz Aneta Goliat podpisała umowę z P.P.H.U. Orion Robert Rochoń na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – Etap I” – (wykonanie pomostu). Zadanie zostanie wykonane za kwotę 377 990,00 zł. Pomost ma powstać do końca września.