Księgowość w organizacjach pozarządowych. Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Tematem spotkania będzie “Księgowość w organizacjach pozarządowych”

Harmonogram spotkania:

Lp. godzina Poruszane zagadnienia
1 14.00-16.00 1. Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o rachunkowości – bez uproszczeń (tzw. „pełna księgowość”)

2. Organizacja prowadząca księgowość zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości

3. Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowej (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa), terminy składania sprawozdań

 

2 15 min Przerwa
3 16.15-18.15 4. Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów i kosztów

5. Deklaracje podatkowe – rodzaje i terminy składania

 

Spotkanie odbędzie się 30 lipca o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.