Komputery dla uczniów

Gmina i Miasta Żuromin zakupiła sprzęt komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jest to druga edycja programu grantowego w ramach którego zakupiono 31 zestawów komputerowych (laptopy wraz ze słuchawkami i myszkami). Sprzęt za pośrednictwem dyrektorów szkół trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych oraz uczniów nie pochodzących z rodzin wielodzietnych na czas zdalnej nauki.