Nowe zasady w obsłudze interesantów

W Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa w bezpośredniej obsłudze interesantów. W prowadzenie tych zasad jest podyktowane sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

W związku z tym w jednym pomieszczeniu w Urzędzie może przebywać jednocześnie tylko jeden interesant.

Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwym wydziałem Urzędu pod numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie http://zuromin.ibip.net.pl.

Do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie mogą wejść tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz obowiązuje zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 1,5 m.

Wprowadziliśmy również  rejestr danych osób przychodzących z zewnątrz (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz czas ich wejścia i wyjścia.

Obsługa klientów odbywa się:

1) bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których wyżej mowa, a także poprzez

2) Portal Zaufania Publicznego –E-PUAP: adres skrytki: ePUAP:/1437063/SkrytkaESP

3) pocztę elektroniczną: ugimz@zuromin.info,

4) pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres: Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,.

Z budynku urzędu usunęliśmy wszystkie ulotki, broszury, materiały informacyjne czy wnioski. Są one dystrybuowane  wyłącznie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

W sekretariacie Urzędu znajduje się pojemnik do którego należy składać dokumenty.

Wpłaty do kasy Urzędu będą przyjmowane codziennie w godzinach od 7.30 do 12.00. Zalecane są płatności bezgotówkowe