Żuromin zdjęty z żółtej strefy

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). Powiat żuromiński nie jest już w strefie żółtej, trafił do strefy niebieskiej.