50 tys. na zabezpieczenie dworu w Kliczewie Małym,

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała  50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie projektu zabezpieczenia dworu i otaczającego go parku w Kliczewie Małym przed dalszą degradacją wraz z robotami zabezpieczającymi i porządkowymi. Koszt całkowity zadania to 98 376,94 zł

Dwór został wybudowany w ostatniej ćwierci XIX wieku dla rodziny Bagieńskich. W latach 30 -tych majątek należał już do rodziny Podczaskich, do których trafił w formie posagu Heleny z Bagieńskich. Po II Wojnie Światowej we dworze ulokowano szkołę. W czasie jej użytkowania budynek przeszedł kilka remontów i przebudów. W latach 60 -tych wymieniono stolarkę okienną i podłogi, dobudowano od wschodu nowe pomieszczenie psując w ten sposób pierwotną linię dworu. W 1982 roku zmieniono poszycie dachu. Przed 1998 roku dwór opustoszał po wyprowadzce szkoły. Tuż po tym fakcie został zdewastowany przez okolicznych mieszkańców. Powyrywano stolarkę, podłogi, zniszczono zabytkowe piece. Dwór doprowadzono do stanu ruiny.

Budynek dworu jest w bardzo złym stanie. Na obiekcie zabytkowym występują liczne spękania ścian, brak okien i drzwi. Widoczne są wysadzenia fundamentów budynku przez liczne samosiewki rosnące blisko budynku. Pokrycie dachowe jest w złym stanie technicznym, przerdzewiała blacha, przepróchniała podbitka dachowa oraz elementy więźby dachowej. Na budynku dworu nie ma rynien i rur spustowych. Widoczne są ubytki tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Uszkodzenia nadproży drzwiowych i okiennych. Brak stropu nad częściowym podpiwniczeniem. Widoczne są pozostałości budynku pomocniczego – brak dachu, resztki murów budynku. W parku znajdującym się wokół dworu występują liczne samosiewki drzew i krzewów. Starodrzew znajduje się w dość dobrym stanie, choć widoczny jest posusz w koronach drzew.

Musimy pamiętać, że zabytki odgrywają bardzo ważną rolę, są dziedzictwem kultury naszych przodków. Nie możemy doprowadzić do sytuacji aby zabytki znajdujące się na terenie naszej gminy popadały w ruinę.

attachments