Budżet Obywatelski – pozytywnie zaopiniowane zadania, zapraszamy na spotkanie

Lista pozytywnie zaopiniowanych zadań zgłoszonych  do Budżetu Obywatelskiego

 

  1. Rozbudowa sceny Żuromińskiego Centrum Kultury
  2. Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie
  3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku
  4. Sprzęt specjalistyczny dla Druhów OSP
  5. Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie
  6. Ekologiczna komunikacja miejska w Żurominie
  7. Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym     Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
  8. Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Żurominie
  9. Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie

 

 

Dwa zadania zostały odrzucone zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 156/XVII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 kwietnia 2020r., Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin § 2 ust. 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

zaprasza

mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin

na spotkanie w sprawie

„Budżetu Obywatelskiego”

Spotkanie odbędzie się w Żurominie

08.10.2020 roku o godzinie 15:00

w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin (sala 36, II piętro)