Budżet Obywatelski – od poniedziałku można głosować

Od poniedziałku 12 października można oddać głos na jedno z 9 zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin.

Głosowanie odbywa się:

1) W punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury.

2) Poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3,  09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie :Budżet  Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się  datę stempla pocztowego.

3) drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy EPUAP

4) Każdy głosujący mieszkaniec może oddać głos na jeden z projektów – zadań znajdujących się na karcie do głosowania.

5) Głos będzie nieważny gdy jeden głosujący poprze więcej niż jedno zadanie.

Kartę do głosowania można otrzymać w punkcie głosowania. Jest dostępna również poniżej.

Głosowanie trwa do 23 października.