Inwentaryzacja źródeł ciepła

Rozpoczęliśmy w naszej gminie inwentaryzację źródeł ciepła, która ma na celu zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego.

Bardzo prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.  Kwestionariusz mogą Państwo wypełnić samodzielnie lub wspólnie z ankieterem, który odwiedzi Państwa w domu. Po wypełnieniu ankiety która jest dostępna na stronie internetowej http://zuromin.ibip.net.pl/ oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin można ją oddać sołtysowi, przekazać ankieterowi, wysłać pocztą elektroniczną ugimz.bl@gmail.com lub dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę.