Zmiany w pracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz  potwierdzonymi przypadkami koronawirusa wśród pracowników a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada, aż do odwołania Urząd Gminy i Miasta Żuromin  częściowo przechodzi na pracę i obsługę interesantów w trybie zdalnym.

Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej (ePUAP, e-mail: ugimz@zuromin.info), telefonicznej nr  tel. 23 6572558, fax. 23 6572540, a także do korespondencji tradycyjnej. Przy drzwiach wejściowych została ustawiona urna na korespondencję. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się interesantów z zewnątrz po budynku Urzędu Gminy i Miasta.

Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 23 6572461 w sprawie rejestracji zgonów.

W związku z zamknięciem Urzędu, kasa również będzie nieczynna, dlatego opłaty za podatek lub odpady komunalne proszę opłacać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo) należy dokonywać na rachunek bankowy:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych.

O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zuromin.ibip.net.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.