“Wiosna Seniora” w Klubie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie wystąpił dla Gminy i Miasta Żuromin o dofinansowanie projektu pn.”Wiosna Seniora”,który złożony został w III edycji konkursu grantowego “Generacja 6.0”,zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego  im.J.K.Steczkowskiego  z siedzibą w Warszawie.
Celem konkursu jest:
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+ poprzez inicjatywy w obszarze społecznym  i technologicznym mające na celu poszerzenie ich wiedzy i rozwój  ich umiejętności,
-poprawa sprawności ruchowej  i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizykoterapię,
-rozwój zainteresowań kulturalnych.
    W ramach  w/w konkursu zostało przyznane dofinansowanie, dzięki któremu w 2021r. M-GOPS w Żurominie  jako bezpośredni realizator  będzie organizował dla członków “Klubu Senior+” różnego rodzaju inicjatywy,m.in.:
-zajęcia promujące zdrowy styl życia(zajęcia ruchowe,zdrowe odżywianie),
-warsztaty o charakterze edukacyjno-twórczym,
–zajęcia w zakresie nowoczesnych metod komunikacji, obsługa komputera i Internetu,
-wyjazdy integracyjne.
Dzięki działaniom projektowym  członkowie “Klubu Senior +” zdobędą nowe umiejętności, poszerzą swoją wiedzę oraz rozwiną własne pasje.
Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content