Program „Czyste powietrze”.

Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działanie te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo dadzą oszczędności w domowym budżecie.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
– wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie,
– zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
Urzędnik Urzędu Gminy i Miasta Żuromin pomoże w przygotowaniu wniosku pod kątem spełnienia wymagań formalnych, doradzi. Wnioskodawcy mają w Urzędzie udostępniony komputer, który umożliwi im złożenie wniosku i jego wydruk.
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin lub pod nr tel. 23 6572540 wew. 23.
Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content