Zakończyła się przebudowa ulicy Strzeleckiej

Zakończyła się przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie. Droga ta stanowi dojazd do Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa, chodnik, ścieżka pieszo – rowerowa i droga asfaltowa o długości ok pół kilometra.

Koszt inwestycji to 1 464 350,50zł.

Na przebudowę ulicy Strzeleckiej w Żurominie Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 815 059,35zł, z miejskiej kasy na inwestycje przeznaczono 649 291,15 zł.

Uzyskaj wsparcie do 55%
Skip to content