Sesja Rady Miejskiej

Dziś o godzinie 12:00 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żurominie. W porządku obrad sesji są uchwały dotyczące tegorocznego budżetu.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  6. Zakończenie obrad.

W związku z epidemią, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.