Zabezpieczenie budynku dworu

Zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem budynku dworu w Kliczewie Małym. Wcześniej został uprzątnięty park dworski.

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała  50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie projektu zabezpieczenia dworu i otaczającego go parku w Kliczewie Małym przed dalszą degradacją wraz z robotami zabezpieczającymi i porządkowymi. Koszt całkowity zadania to 98 376,94 zł
.

Galeria zdjęć dworku w Kliczewie Dużym