Konsultacje społeczne dla mieszkańców Chamska

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ogłosiła konsultacje społeczne z mieszkańcami Chamska w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji popegeerowskich.

Konsultacje odbędą się w 15 i 16 stycznia i będą miały formę anonimowej ankiety. Ankieta będzie dostępna w dniach 15 i 16 stycznia w godzinach 8:00-16:00 w Szkole Podstawowej w Chamsku.

Mieszkańcy mają do wyboru jedną z czterech inwestycji, tj.:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w Chamsku
  • przebudowa ulic Kasztanowej i Parkowej w Chamsku
  • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku
  • remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chamsku oraz zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy.

Celem konsultacji jest aktywne włączenie społeczności lokalnych w planowanie inwestycji oraz uzyskanie akceptacji społecznej.